Privacyverklaring

 


De Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens.

Wij gaan daarom zorgvuldig om met die gegevens. Wij houden ons in alle gevallen aan de van toepassing zijnde wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. 

Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland legt persoonsgegevens vast zoals naam, adres, woonplaats, e-mailadres en overige gegevens die noodzakelijk zijn voor de behandeling van het donateurschap of de verwerking van eenmalige giften.

 

 

 


Lees en download hier de uitgebreide privacyverklaring.

Privacyverklaring Stichting Vrienden Versie Dec 2018
PDF – 298,3 KB 59 downloads