Organisatie en ANBI

 

De Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland is in 1990 opgericht door dankbare ex-patiënten die iets wilden betekenen voor patiënten  en medewerkers van het Ziekenhuis Amstelland. Ook de toenmalige chirurg dr P.J. van Aken was nauw bij de oprichting betrokken.

Onze Stichting  is door de fiscus aangemerkt als een Algemeen Nut Beogende Instelling (ANBI).  Een instelling kan alleen een ANBI zijn, als ze zich voor minstens 90% inzet voor het algemeen nut.

Giften aan de Stichting zijn daarom fiscaal aftrekbaar. Zie voor verdere informatie de website van de belastingdienst.

Donaties, schenkingen en legaten zijn ook van harte welkom. Kijk hier voor verdere informatie.

 

Gegevens

Naam van de Stichting: Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland

Postadres: Laan van Helende Meesters 8, 1186 AM, Amstelveen

Emailadres: contact@vrienden-ziekenhuis-amstelland.nl

Doelstelling: De Stichting Vrienden wil het ziekenhuisverblijf van patiënten en de zorg voor hen en hun naasten aangenamer maken. Hiermee ondersteunen wij ook het werk van artsen en verpleegkundigen.   

Statuten: Vrienden ZHA statuten 15-11-2022.pdf

Beleidsplan: Vastgesteld 28 februari 2024

Bestuursleden: Jozé van der Voort, Ben Westendorp en Martin Blomenkamp

Beloningsbeleid: aan de bestuurders worden geen beloningen verstrekt

Kamer van Koophandel: 41209561

RSIN/fiscaal-nummer: 810954692

Bankrekening: NL29 INGB 0000377119


Jaarstukken Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland