Disclaimer

Vrienden van Ziekenhuis Amstelland (SZVA) publiceert op haar website teksten, afbeeldingen en andere materialen die door de Stichting ZVA en derden zijn aangeleverd.

Stichting ZVA behoudt zich het recht voor op elk moment de inhoud aan te passen of onderdelen te verwijderen zonder daarover mededeling te hoeven doen.

Hyperlinks op deze website leiden mogelijk naar websites die door derden worden onderhouden, waarover de Stichting  geen zeggenschap heeft. De Stichting ZVA geeft geen enkele garantie met betrekking tot de juistheid of volledigheid van de informatie op websites van derden. De aanwezigheid van hyperlinks naar websites van derden betekent niet dat SZVA de inhoud daarvan onderschrijft.

Alle rechten van intellectuele eigendom van de website SZVA liggen bij de Stichting Vrienden van Ziekenhuis Amstelland.

 

FOTOGRAFIE EN DE ALGEMENE VERORDENING GEGEVENSVERWERKING (AVG)


Onder het beeldmateriaal kunnen portretten aanwezig zijn en dat zijn persoonsgegevens.

SZVA baseert zich voor de verwerking van deze persoonsgegevens op de AVG-grondslag van het gerechtvaardigd belang. De foto’s die in op de website en op social media worden gepubliceerd, worden gebruikt voor promotionele en informatieve doeleinden.

Bij publicatie van de foto’s op de website wordt door ZVA een privacy-afweging gemaakt. Het beeldmateriaal is eigen materiaal of afkomstig van organisaties en individuen die voor publicatie toestemming hebben gegeven. Eveneens wordt gebruik gemaakt van foto’s die vrij van licentie worden aangeboden.

Mocht je ongewild op een gepubliceerde foto staan, dan kan je een verzoek tot verwijdering indienen via onderstaand formulier.