Hoe kan je de Stichting Vrienden Ziekenhuis Amstelland ondersteunen?

 

Word Vriend als particulier

Dankzij de Vrienden zijn al heel wat mooie projecten gerealiseerd. Steun blijft ook in de toekomst nodig om iets te betekenen voor de patiënten en medewerkers van het ziekenhuis Amstelland. Als Vriend ontvang je twee keer per jaar een nieuwsbrief en een keer per jaar een uitnodiging voor een bijeenkomst of een interessante lezing.

Vriend worden kan al vanaf 25 euro per jaar. Jouw bijdrage is meer dan welkom. Vul je gegevens in via dit formulier

Sponsor worden

We zoeken Sponsors die ons werk en de projecten ondersteunen.  Voor € 150 per jaar kan je Sponsor van onze Stichting  worden.  Als je een bedrijf hebt dan kan jouw logo op onze website zichtbaar  worden gemaakt.

Wil je je Aanmelden als sponsor? Graag, we nodigen je uit contact met ons op te nemen via  dit  formulier.

Een eenmalige gift doen.

Wilt u een eenmalige gift doen? Maak het bedrag over naar NL 29 INGB 0000377119 t.n.v. Stichting Vrienden van het Ziekenhuis Amstelland.

Een periodieke donatie doen

Als u een periodieke volmacht opstelt waarbij je vijf jaar of langer een vast bedrag per jaar schenkt aan Vrienden van het Ziekenhuis Amstelland, dan zijn jouw giften volledig aftrekbaar. Bij eenmalige giften is de gift aftrekbaar als het totaal van al jouw giften aan goede doelen in een jaar tussen 1% en 10% van uw bruto-inkomen valt.

Erfenis en legaat

Het maken van een testament is wellicht een gevoelig onderwerp, maar juist met jouw nalatenschap kan je iets betekenen voor het leven van anderen. Door een stukje van de nalatenschap te bestemmen voor Vrienden van het Ziekenhuis Amstelland maak je later het verschil voor patiënten en bezoekers. Als ANBI heeft de Stichting vrijstelling van successiebelasting. 100% van uw erfstelling of legaat komt direct ten goede aan onze projecten.

Het ondersteunen van de Stichting Vrienden kan heel eenvoudig via de DoeHetzelfNotaris.nl . Daar regel je online een testament, legaat en/of meerjarige schenking. DoehetZelfNotaris.nl werkt samen met notarissen in heel Nederland. Door deze samenwerking kan je tegen een laag tarief onze Stichting opnemen in een legaat of testament. Er is dus altijd een notaris beschikbaar!